Rozpočet 2017

Příjmy Plán Výdaje Plán
Daně 9770,0 Doprava, komunikace 939,0
Poplatky 34,8 Vodovod, ČOV, kanalizace 303,0
Vodovod 7,7 Mateřská škola 879,0
Pronájem pozemků 192,0 Základní škola 986,0
Prodej pozemků 0,0 Ambulant.péče,soc.služby 37,0
Zdravotní středisko 71,7 Byt.,nebyt.hosp.,komun.služby 7095,0
Byt.,nebyt.hospodářství 119,1 Hřbitov 22,0
Hřbitov 8,5 Sběr komun. a nebezpeč.odpadu 550,0
Sběr odpadu 339,0 Místní správa 2250,0
Dotace Pard.kraj 164,1 Knihov.,kronika,občas.,kultura 157,0
Příspěvky od obcí - MŠ 94,9 Tělových. hřiště,oprava kabin 604,0
Územní plánování 0,0 Veřejné osvětlení 153,0
Ostatní 2,0 Požární ochrana  383,0
Místní správa 24,2 Veřejná zeleň 42,0
Použití výsled.hospod. 4 272,0 Strateg.plán obce, ÚPO 60,0
    Příspěvky organiz. a ostat. 150,0
    Příspěvky stavebníkům 20,0
    Rezerva, ostatní 470,0
Celkem 15100,0 Celkem 15100,0
z toho akce:      
Komunitní centrum Morašice čp. 20   6000,0
Parkoviště ve dvoře zdravotního střediska   100,0
Chodníky Morašice     850,0
Oprava, čištění kanalizace     130,0
Výlety důchodců     40,0
Hrací prvek Řikovice      45,0
Oprava střechy ZŠ     50,0
Pokračování - územní plán     60,0
Sušárna na hadice - hasiči Řikovice   300,0
Příspěvky organizacím, sociálním službám a ostatním 150,0
Kabiny hřiště /pokud bude dotace/   500,00