Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora v Morašicích:

Pondělí      7.00        –        17.00 hod.

Úterý         7.00 – 12.00 hod.

Středa       7.00        –         16.00 hod.

Čtvrtek      7.00 – 12.00 hod.

Pátek         7.00 – 12.00 hod.

Každou lichou sobotu mimo svátky        9.00 – 11.00 hod.

 

Neodkládejte žádný odpad mimo kontejnery. Děkujeme.

1. 1. 2023 - Poplatky za psy a za odvoz komunálního odpadu pro rok 2023

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stejný jako v roce 2022, a to ve výši 700 Kč/osobu.

Občané, kteří musí dopravovat sběrnou nádobu k místu svozu více než 100 m, mají úlevu ve výši 200 Kč/osobu.

 

Poplatek za psa je stanoven ve výši 60 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 100 Kč.

Platby poplatků za odvoz odpadu a za psa proveďte převodním příkazem až v roce 2023, každou platbu poplatku zvlášť, se správným variabilním symbolem, abychom si mohli správně platby přiřadit.

 

Poplatky bude možné uhradit i v hotovosti na obecním úřadě, a to od 1. 2. 2023.

Splatnost poplatků je 31. 3. 2023. Pokud celková výše poplatku přesáhne 800 Kč, může být uhrazen ve dvou splátkách, a to do 31. 3. a do 31. 8. 2023.

Žádáme Vás přednostně o platbu bezhotovostním převodem na účet obce č. 5321591/0100 s variabilním symbolem, který se skládá ze tří kombinací čísel. 

  • za psa: 1341 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, pokud nemáte číslo popisné trojmístné, doplňte před čp. 0, např. u čp. 35 je to 134101035.
  • za odpady: 1345 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, např. u čp. 112 je to 134501112.