Rozpočet 2015

        Návrh rozpočtu  na rok 2015 v tis. Kč
               
Příjmy Plán Výdaje Plán        
Daně 8900,0 Doprava, komunikace 149,0        
Poplatky 29,0 Vodovod, ČOV, kanalizace 3544,5        
Vodovod 7,5 Mateřská škola 1033,0        
Pronájem pozemků 157,0 Základní škola, ZUŠ 915,0        
Prodej pozemků 321,0 Ambulant.péče,soc.služby 28,0        
Zdravotní středisko 95,7 Byt.,nebyt.hosp.,komun.služby 746,4        
Byt.,nebyt.hospodářství 157,2 Hřbitov 24,0        
Hřbitov 3,6 Sběr odpadu 488,0        
Sběr odpadu 350,8 Místní správa 1948,0        
Dotace Pard.kraj 129,8 Knihov.,kronika,občas.,kultura 107,5        
Příspěvky od obcí - MŠ 99,2 Tělových. hřiště,oprava kabin 501,0        
Územní plánování 125,0 Veřejné osvětlení 1550,0        
Ostatní 4,2 Požární ochrana  110,0        
Převody vl. fondům 30,0 Veřejná zeleň 157,0        
Použití výsledku hospod. 1 590,0 Strateg.plán obce, ÚPO 125,0        
    Příspěvky organiz. a ostat. 148,0        
    Příspěvky stavebníkům 45,0        
    Převody vl. fondům  30,0        
    Rezerva, ostatní 350,6        
Celkem 12000,0 Celkem 12000,0        
z toho akce:              
Obnova veřejného osvětlení- přílož k NN v Morašicích 1330,0        
Rekonstrukce vodovodních řadů Morašice, čp. 89 - čp. 90 3 038,0        
Výměna oken v MŠ     200,0        
Instalace dispečinku do vodárny Morašice - podíl obce 200,0        
Zájezdy důchodců     25,0        
Rekonstrukce zázemí sport. areálu Morašice v případě získání dotace 412,0        
Příspěvky organizacím a spolkům na činnosti a církvi na opravy 148,0        
Nákup třístranně vyklápěcího traktorového návěsu 150,0        
Obleky pro zásah.jednotku hasičů Mor.,vycházkové uniformy Řik. 43,0        
Obnova zeleně před Jednotou v Morašicích 72,00        
               
Vyvěšeno:   9. 2. 2015               Sejmuto:  24. 2. 2015          
Elektronicky vyvěšeno:   9. 2. 2015