Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora v Morašicích:

Pondělí      7.00        –        17.00 hod.

Úterý         7.00 – 12.00 hod.

Středa       7.00        –         16.00 hod.

Čtvrtek      7.00 – 12.00 hod.

Pátek         7.00 – 12.00 hod.

Každou lichou sobotu mimo svátky        9.00 – 11.00 hod.

 

Neodkládejte žádný odpad mimo kontejnery. Děkujeme.

1. 1. 2024 - Poplatky za odvoz komunálního odpadu a ze psů pro rok 2024

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu činí 760 Kč/osobu/objekt.

Občané, kteří musí dopravovat sběrnou nádobu k místu svozu více než 100 m, mají úlevu ve výši 200 Kč/osobu.

 

Poplatek ze psů činí 100 Kč.

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 150 Kč.

 

Poplatky bude možné uhradit i v hotovosti na obecním úřadě, a to od 1. února 2024.

Žádáme Vás přednostně o platbu bezhotovostním převodem na účet obce

u České spořitelny č. 6625184329/0800, případně u Komerční banky č. 5321591/0100 s variabilním symbolem, který se skládá ze tří kombinací čísel. 

Každou platbu poplatku zvlášť, se správným variabilním symbolem, abychom si mohli správně platby přiřadit.

  • za odpady: 1345 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, např. u čp. 112 je to 134501112.
  • za psa: 1341 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, pokud nemáte číslo popisné trojmístné, doplňte před čp. 0, např. u čp. 35 je to 134101035.

Splatnost poplatků je 31. 3. 2024. Pokud celková výše poplatku přesáhne 800 Kč, může být uhrazen ve dvou splátkách, a to do 31. 3. a do 31. 8. 2024.