Aktuálně

7. 3. 2023 - Nabídka - pracovního místa

7. 3. 2023 - Nabídka - Vedení kroniky

5. 3. 2023 - Nové jízdní řády od 5. 3. 2023

Posunutí spoje z Litomyšle-Morašice-Nové Hrady, odjezd z Litomyšle v 6.45

Zrušení spoje z Nových Hradů-Morašice-Litomyšl, odjezd z Nových Hradů v 6.48

 

nový jízdní řád

2. 1. 2023 - Poplatky za psy a za odvoz komunálního odpadu pro rok 2023

Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stejný jako v roce 2022, a to ve výši 700 Kč/osobu.

Občané, kteří musí dopravovat sběrnou nádobu k místu svozu více než 100 m, mají úlevu ve výši 200 Kč/osobu.

 

Poplatek za psa je stanoven ve výši 60 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 100 Kč.

Platby poplatků za odvoz odpadu a za psa proveďte převodním příkazem až v roce 2023, každou platbu poplatku zvlášť, se správným variabilním symbolem, abychom si mohli správně platby přiřadit.

 

Poplatky bude možné uhradit i v hotovosti na obecním úřadě, a to od 1. 2. 2023.

Splatnost poplatků je 31. 3. 2023. Pokud celková výše poplatku přesáhne 800 Kč, může být uhrazen ve dvou splátkách, a to do 31. 3. a do 31. 8. 2023.

Žádáme Vás přednostně o platbu bezhotovostním převodem na účet obce č. 5321591/0100 s variabilním symbolem, který se skládá ze tří kombinací čísel. 

  • za psa: 1341 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, pokud nemáte číslo popisné trojmístné, doplňte před čp. 0, např. u čp. 35 je to 134101035.
  • za odpady: 1345 + 01 (Morašice), 02 (Lažany), 03 (Řikovice) a 04 (Višňáry) + číslo popisné XXX, např. u čp. 112 je to 134501112.

12. 1. 2023 - Tříkrálová sbírka

20. 12. 2022 - PF 2023

21. 11. 2022 - Datová schránka

Od 1.1. 2023 změna používání datových schránek, bližší informace viz níže:

Dopis

Identita občana

Hlášení

Leták

21. 11. 2022 - Aktuální tisková zpráva Regionálního muzea v Litomyšli

Regionální muzeu v Litomyšli

23. 2. 2022 - Interaktivní mapa v oblasti zdravotnictví

 

Interaktivní mapa - zde vyhledáte nejbližsího lékařa z oboru praktickéhý lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnosti pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení.