Úřední hodiny obecního úřadu

Provozní doba Obecního úřadu Morašice pro veřejnost od 20. dubna 2020:

Pondělí   8.00 - 11.30; 12.30 - 17.00
Středa   8.00 - 11.30; 12.30 - 16.00

Do prostor úřadu, prosíme, i nadále vstupujte s rouškou přes ústa a nos a dodržujte základní hygienická pravidla - dezinfikujte si ruce při vstupu a dodržujte dvoumetrový rozestup od ostatních, pokud je to možné.

Osobní návštěvy však i nadále, prosíme, plánujte pouze v nezbytných případech, v ostatních záležitostech nadále prosíme o přednostní využívání telefonického nebo mailového styku.