Doporučení vlády ČR

Vláda ČR doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou   návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

Pokud někdo z těchto občanů bude potřebovat pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků, nechť se obrátí telefonicky nebo mailem na obecní úřad.