Podporuje stát sportovce spravedlivě?

Ministerstvo školství nabízí již poněkolikáté dotace na podporu sportu. Naše TJ Sokol Morašice (SY) se spoluúčastí Obce Morašice již třikrát podala žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce zázemí sportovního areálu“. Třikrát jsme žádost podali a třikrát neuspěli, i když jsme všechna potřebná kritéria splnili. Snažila jsem se zjistit systém, jak jsou finanční prostředky přidělovány. Nikdo nám nedokázal vysvětlit, proč jsme nebyli vybráni. V letošním roce na jaře se ukázalo, že přidělování dotací bylo „všelijaké“, a my jsme neměli na ministerstvu žádného „strýčka“. Paní ministryně byla rovněž zaskočena a odstoupila, protože takovéto praktiky se jí nelíbily.

Máme vcelku hezké fotbalové hřiště, v loňském roce jsme přistoupili k vybudování samostatného vrtu na zavlažování trávníku. Tento krok posloužil k tomu, že se sportovcům, žákům ze základní školy i dětem z mateřské školky bezpečně běhá. V roce 2013 jsme jsem vedle fotbalové plochy zmodernizovali starou antukovou plochu na víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem  a vedle budovy občerstvení máme nové hřiště pro malé děti. Na toto jsme použili především obecní peníze a částečně i krajské z Programu obnovy venkova. Sportovní a zároveň i zčásti kulturní areál je hojně navštěvován lidmi z naší vesnice i od sousedů. Snažíme se a vše je moc hezké, děti, mládež i dospělí mají kde sportovat.

 Ale černou skvrnou na areálu jsou kabiny a sociální zařízení uvnitř. Je to budova z venku vcelku hezká, ale uvnitř již silně zahlodal zub času. Je rovněž třeba dispozičně zapřemýšlet o propojení sprch a převlékáren. Pokud nezačneme brzy opravovat, tak se objekt bude z bezpečnostních důvodů muset uzavřít, to je výrok statika. Potřebovali bychom dotaci ve výši 1,5 milionu Kč, 1 milion Kč máme připravený z obecních peněz. Uprostřed tohoto léta žádáme počtvrté. Doufám, že tentokrát, když jsou opětovně z Ministerstva školství vyhlášeny dotace znovu, bude spravedlivé hodnocení na naší straně. Bodově splňujeme kritéria a „strýčka“ snad nyní není třeba.

Pokud dotace nedostaneme, pak i nadále budou osprchovaní hráči fotbalu přebíhat z části se sprchami do části převlékáren a kabin nazí po venkovním chodníku. Je pravda, že část fanynek bavila tato závěrečná část po zápasu ze všeho nejvíce. Pokud dostaneme dotace, tak již nebude tato nuda-exhibice probíhat. Ale přece dotace chceme a raději si necháme přehlídku nahých těl na doma.

                               Radní Pardubického kraje a místostarostka Obce Morašice (SY) Hana Štěpánová