Štěpánská zábava nebude

Štěpánská zábava v Morašicích nebude.  Když řeknu, že mne to mrzí, tak to je slabé označení pro to, co cítím. Možná vás napadne, že když jsem Štěpánová, že to je oslavná akce pro mne. :-)  Ne, ne, je to tradiční zábava konaná na svátek svatého Štěpána. Mrzí mne to jako starostku, protože obec tím pádem bude mít zřejmě  v budoucnu větší výdaje. To vysvětlím v dalším textu, proč se tak stane.

O mladé generaci se často mluví ve smyslu, že nestojí za mnoho. Toto odsouzení není ale spravedlivé a nehodí se na všechny mládežníky. Já mám s nimi povětšinou jinou  dobrou zkušenost. Například v naší obci má kořeny hudební skupina Parkoviště pro velbloudy. Tito mladí lidé zrovna nyní zdarma koncertují, aby výtěžek z koncertů poskytli postiženým dětem. Je to jakási naše „sekce“ kultury.

Dále je u nás skupina sportovců „sokolů“, tedy členů TJ SOKOL Morašice. Sdružují se zde morašičtí, ale i přespolní lidé, kteří  k našemu oddílu patří již z dob, kdy tu chodili do ZŠ.

Každoročně tato parta uspořádá na Rychtě Štěpánskou taneční zábavu. Akce je to vyhlášená a přijede sem velké množství lidí z Litomyšle a širokého okolí. Kulturní dům ožije a mladí lidé, ale často  i jejich rodiče, se jdou pobavit. Naši kluci – pořadatelé se nebaví, ale pracují, obsluhují a dohlížejí na vše, aby to klapalo. Druhý den po zábavě musí ještě uklidit. Pro ně je to náročná práce, ale při ní si vydělají vcelku pěkné peníze, které použijí na svoji další sportovní činnost. Nebaví se, ale pracují. My jako obec přispíváme každoročně na jejich sportovní činnost, hlavně s mládeží. Ale oni nechtějí jen nastavovat dlaň, snaží se vydělat  i vlastními silami a ještě umožnit hostům, aby se pobavili.

Jeden z majitelů Rychty se rozhodl, že neumožní letos „sokolům“ taneční zábavu uspořádat. Jako důvod uvádí, že nechce, aby byl ničen jeho majetek a dále aby nebyl rušen poklid Vánoc.

Kluci z TJ Sokol jsou smutní a naštvaní, dovedou si spočítat, že finanční prostředky jim budou chybět. Obec tak bude zřejmě nucena přispět ve větší míře, až jim peníze dojdou hlavně na činnost s dětmi. Smutní jsou i hosté, že tentokrát se nepotkají o Vánocích se známými na tradičním místě.

 Snažila jsem se ještě minulý týden dvakrát absolvovat vyjednávací misi s jedním z majitelů, ale vše je marné. Jednání skončilo u zvonku dveří a s mobilem v ruce, aniž ještě začalo.

Je to škoda, zase jedna tradice půjde „k ledu“? Zbývají už jen řádově hodiny, aby si to zarputilý majitel Rychty uvědomil a ještě  narychlo změnil své rozhodnutí. 

                                                   Mgr. Hana Štěpánová – starostka Morašic, 15. 12. 2014