Rozpočet 2010

Rozpočet obce Morašice pro rok 2010
Příjmy Plán Výdaje Plán
Daně 5 690,0 Doprava, komunikace 82,0
Poplatky 20,0 Pitná voda,ČOV,kanaliz. 163,0
Pitná voda 5,0 Mateřská škola 540,0
Pronájem pozemků 85,0 Základní škola 760,0
Prodej pozemků 405,0 Ambulantní péče, sociální služby 1 431,0
Zdravotní středisko 82,0 Bytové hospodářství,komunální služby 602,0
Bytové a nebytové hospodářství 114,0 Hřbitov 31,0
Hřbitov 2,5 Sběr odpadu 402,0
Sběr odpadu 326,3 Místní správa 1 630,0
Místní správa 77,0 Knihovna, kroniky, kultura 82,0
Dotace Pardubický kraj 428,7 Tělovýchova 82,0
Dotace od obcí (ZŠ,MŠ) 455,0 Veřejné osvětlení 223,0
Ostatní 39,0 Požární ochrana 34,0
    Sdělovací prostředky 220,0
    Veřejná zeleň 14,0
    Příspěvky organizacím 48,0
    Bytová výstavba Řík., Mo. 6 171,0
    Příspěvky stavebníkům 45,0
Dlouhodobý úvěr 5 000,0 Rezerva 6 170,0
Celkem 12730,0 Celkem 12730,0
 
z toho akce
Fasáda Zdravotní středisko Morašice 1 400,0
Výstavba infrast. 11 RD Říkovice, zaměření 4 RD Morašice 6 171,0
Lavičky věřejná prostranství 130,0
Bezdrátový rozhlas, projekty VO, rozhlas 320,0
Příspěvek na opravu fary 30,0
Příspěvky organizacím 49,5
Zájezdy důchodců 25,0