Krajské setkání starostů s poslanci a senátory Parlamentu České republiky v Pardubickém kraji

Dne 29. 11. 2011 se setkali v Českých Heřmanicích v Pardubickém kraji starostky a starostové s poslanci a senátory Parlamentu České republiky .

Sešli jsme se proto, že chceme měnit rozpočtové určení daní (RUD). Současný systém způsobuje, že existují velké rozdíly ve sdílených daňových příjmech na obyvatele. Nejvyšší má Praha, více než 30.000 Kč na obyvatele a rok, ostatní průměrně 6.800,- Kč. Tento rozdíl chceme zmírnit tak, jak je to obvyklé ve vyspělých zemích.  Ministerstvo financí předložilo již v létě 2011 návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní k projednání, který navrhuje změnu ze současného nevyhovujícího stavu 5 ti násobku na občana a rok v Praze na 3 násobek.  Jedná se o plnění volebního programu TOP09 a Starostů a nezávislých i programového prohlášení vlády. Dále považujeme za neudržitelnou situaci, kdy 4 největší města  v republice (Praha, Brno, Plzeň a Ostrava), kde žije 20% obyvatel, pobírá téměř polovinu příjmů ze sdílených daní. Chceme, aby předložený návrh novely zákona o RUD byl urychleně projednán.

Setkání v Českých Heřmanicích proběhlo v přátelském duchu, každý z přítomných zástupců obcí a poslankyně, poslanci a senátor se mohli vyjádřit k danému tématu. Pozvání přijali tito zákonodárci: Václav Cempírek - poslanec  za TOP 09 a Starosty, Jan Chvojka -  poslanec za ČSSD, Jaroslav Martinů - poslanec za ODS, Květa Matušovská - poslankyně za KSČM, Václavlav Neubauer - poslanec za ČSSD, Miroslav Petráň poslanec za VV, senátor Ing. Petr Šilar za KDU-ČSL a poslanec Josef Cogan - člen poslaneckého klubu za TOP 09 a Starosty jako host za kraj Hradec Králové.

Před ukončením jednání byla položena všem zákonodárcům otázka, na kterou měli jednoznačně formou hlasování odpovědět. Otázka zněla: „Paní poslankyně, pane poslanče, pane senátore, podpoříte novelu zákona o RUD, která vzešla z dílny Ministerstva financí ČR?“ Na tuto otázku všichni odpověděli jednomyslným hlasování zvednutím ruky „hlasuji pro“.

Na závěr setkání vzešlo toto usnesení: „Starostové, starostky, místostarostové a zastupitelé, shromáždění dne 29. 11. 2011 v Českých Heřmanicích v Pardubickém kraji,  podporují přijetí novely zákona o RUD navržené Ministerstvem financí ČR a žádají zákonodárce, aby podporovali urychlené přijetí této novely a při hlasování ji schválili v nezměněném znění a s účinností od 1.1.2013. Pro případné urychlení jednání navrhují použít nástroj poslanecké iniciativy.“                              

 Mgr. Hana Štěpánová, starostka obce Morašice