COVID 19

Potřebné odkazy pro informování o současné situaci:

Krajská hygienická stanice:   https://www.khspce.cz/

https://www.khspce.cz/informace-pro-nemocne-a-osoby-v-karantene/

Ministerstvo zdravotnictví:   https://koronavirus.mzcr.cz/

opatření:    https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

e-rouška:      https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-erouska/

 stránky litomyšlské nemocnice:      http://litomysl.nempk.cz/

rezervační formulář na testování:     http://www.nempk.cz/drive-in

zákaz návštěv:       https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=aktualita&id=1599740717372