Opatření hejtmana Pardubického kraje

Platí zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi ve všech vozidlech autobusových spojů objednávaných Pardubickým krajem zařazených do lDS lREDO, zákaz odbavování cestujících, kdy cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle.

To znamená, že jízdné se neplatí.

Platnost tohoto opatření je od 00:00 hodin dne             18. 3. 2020 do odvolání