Vánoční koncerty a zahájení adventu v Morašicích

 

Vánoce jsou za dveřmi, ale venku to ještě v neděli vypadalo jako na počátku října. Přesto není síly, která by zabránila příchodu adventu, ať je počasí jakékoli.

 30. listopadu 2014 jsme v naší obci slavnostně vstoupili do první adventní neděle. V 15:45 hodin byl rozsvícen vánoční strom u obecního úřadu. Milou atmosféru navodilo pěvecké uskupení DOBROVOLNÍCI. V letošním roce byl strom slavnostně rozsvěcen podruhé, tentokrát jsme program písní a koled ještě obohatili vůní a občerstvením teplými nápoji. Pomohly maminky z klubu Maják. Děkujeme Dobrovolníkům  i maminkám.

Vpodvečer následovaly dva stejné koncerty v  kostele sv. Petra a Pavla. Dva byly proto, aby se všichni diváci po etapách do kostela vtěsnali. Celkem představení u nás shlédlo více než tři sta lidí. Vystoupení hudební skupiny Parkoviště pro velbloudy byla opět zařazena do série benefičních koncertů, které jsou součástí festivalu Hudba pomáhá. Získané finanční prostředky z vystoupení u nás a v okolí budou spojeny do jednoho „dárkového balíčku“. Výtěžek z letošních akcí je určen dvojčatům Petře a Renátě Štanclovým ze sousedního Makova.

 Dnes již osmnáctiletá děvčata mají od narození velké komplikace v tělesném i duševním  vývoji. Zapříčinilo je kombinované postižení. Jedná se o mozkovou obrnu s přidruženým těžkým mentálním postižením, smyslovými vadami a epilepsií.

 V letošním roce Petra s Renátou ukončí školní docházku a je třeba pro ně obstarat i nadále odbornou péči. Tu jim však rodina není schopna v plné míře sama  zajistit. Z výtěžku festivalu bude pro děvčata uhrazen roční pobyt v denním stacionáři. Ten jim umožní dále se rozvíjet a poznat i nové prostředí. Tak bude možné navázat na péči, která je jim v současné době poskytována v  rehabilitační třídě. Každodenní účast v tomto zařízení kladně ovlivňuje jejich zdravotní stav. Zlepšuje pohybové schopnosti a dovednosti a přináší do života jejich rodičů i sourozenců více radosti.

Letos bylo v kostele vybráno na vstupném, společně s příspěvkem věnovaným základní školou,  více než loni. Skoro 50.000,- Kč. Ať peníze, které budou vybrány na všech koncertech v našem regionu, udělají rodině takové dobro a radost, jako nám udělaly radost koncerty. Děkujeme hudební skupině Parkoviště pro velbloudy a jejich milým hostům z různých vesnic a měst za krásný kulturní zážitek.                                            Mgr. Hana Štěpánová - starostka