Náš boj o pošty pokračuje

Náš boj o zachování pošt pokračuje. Tajemník SMS ČR Tomáš Chmela domluvil  schůzku s hejtmanem PU kraje Martinem Netolickým a my zástupci obcí, které  jsou členy SMS, jsme ho požádali  o pomoc. Tato schůzka  je logickým  pokračováním setkání starostů na Poříčí v listopadu 2012.

Všechny starostky a všichni  starostové vědí, že pošta je na venkově nesmírně potřebná a nikdo z nás by dobrovolně nedopustil její zrušení. Plánovaná a započatá optimalizace poštovních služeb je pro venkov krokem zpět. Na vesnicích, ale samozřejmě i ve městě,  žije i dnes mnoho lidí, kteří  nepoužívají nejdokonalejší virtuální technologie jako e-maily,  datové schránky, elektronické bankovnictví apod. Proto my starostové usilujeme o to, aby pošty zůstaly zachovány v současném rozsahu a podobě.         

 V  listopadu 2012 se z iniciativy Sdružení místních samospráv uskutečnilo v rámci Mikroregionů Litomyšlsko a Svitavsko v KD na Poříčí setkání více než 40 starostek a starostů. Přizvaný odborník na poštovní legislativu nám vysvětlil, jaká máme práva co se týče poštovních služeb, jak se hájit v případě hrozby likvidace poštovní úřadovny. Na setkání vznikl i dopis, který obdržel hejtman a rada PU kraje, kde žádáme za své obce o podporu.

Dne 9. 1. 2013 jsme se sešli s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Přijal nás čtyři zástupce Sdružení místních samospráv České republiky ve své kanceláři, abychom jednali o zachování pošt na venkově. A dočkali jsme se pochopení. „V nebližších dnech zašlu dopis s argumenty hovořícími pro zachování pošt na menších obcích řediteli Českého telekomunikačního úřadu, neboť tato instituce množství pošt reguluje. Dopis rovněž obdrží ředitel České pošty a ministr vnitra. O tomto problému budu příští týden hovořit s kolegy také na jednání Asociace krajů České republiky,“ uvedl hejtman Netolický.

Podle tajemníka SMS ČR Tomáše Chmely je problém v zákonné úpravě, která navýšila požadovanou minimální vzdálenost jednotlivých pošt mezi sebou z 2,6 kilometrů na deset kilometrů.

Sdružení místních samospráv odhaduje, že by mohlo dojít ke zrušení až jedné čtvrtiny existujících pošt. To se může velmi negativně promítnout do života lidí na venkově nejenom v Pardubickém kraji.

My zástupci obcí jsme  navíc argumentovali tím, že v řadě případů poskytují obce poště symbolické nájemné. V některých případech pošty sídlí prakticky zdarma v budovách obecních úřadů. Problém tedy není ani tak v ekonomice provozu, ale jedná se spíše o politické rozhodnutí. Pošta omezuje provozní dobu a pak argumentuje tím, že tam chodí méně lidí. Zejména starší a handicapování občané se mohou jen obtížně dostat na poštu vzdálenou deset kilometrů. Pošty jsou na malých obcích pro řadu lidí jedinou možností, jak si vybrat peníze. Pokud kvůli této službě navštíví město, tak tam i většinu peněz utratí. Tím by docházelo k většímu strádání prodejen a služeb na venkově, k jejich nerentabilitě a možná i postupnému zániku.

My, představitelé obcí, se musíme zasadit o to, aby na venkově zůstaly přinejmenším služby pošt srovnatelné kvality jako dosud. Poštovní služby jsou nástrojem komunikace  a výměny informací a měly by být co nejdostupnější.  Tyto služby mají za úkol dosažení soudržnosti  a smazávat rozdíly mezi  řidčeji a hustěji obydlenými částmi země.  

                                                                                            Mgr. Hana Štěpánová, starostka Morašic