Složení obecního zastupitelstva

Složení od listopadu 2014:

Stanislava Coufalová, Jiří Famfulík, Josef Jareš, Pavlína Jarešová, ing. Josef Jokeš, Vítězslav Jokeš, Jaroslav Krejsa, Josef Krejsa, Pavel Nováček, Karel Rajman,  Mgr. Hana Štěpánová, 

Starosta:   Karel Rajman
Místostarostka: Mgr. Hana Štěpánová

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo  složení komisí a výborů (předsedové zvýrazněni):

Komise kulturní:
Stanislava Coufalová
Jaroslava Stráníková, Mgr. Hana Štěpánová

Komise stavební:
Vítězslav Jokeš
Jaroslav Krejsa, Josef Krejsa

Výbor finanční:
Pavlína Jarešová 
Ing. Josef Jokeš, Stanislava Coufalová.

Výbor kontrolní:
Jaroslav Krejsa
Jiří Famfulík, Jareš Josef

Komise ekologická:
Jiří Famfulík 
Pavel Nováček, Ing. Petr Zehnálek

Výbor pro územní rozvoj:
Mgr. Hana Štěpánová
 
Karel Rajman, Ing. Josef Jokeš