Prezident Zeman navštívil Pardubický kraj

Jako starostka obce a zároveň jako zastupitelka Pardubického kraje jsem byla pozvána na schůzku s hlavou státu při jeho návštěvě Pardubic 12. ledna. Pozvánku jsem přijala a nelituji toho. Sešli jsme se společně s dalšími hosty, radními a hejtmanem Martinem Netolickým v jednacím sálu Zastupitelstva Pardubického kraje. Beseda byla věcná a více pracovní než jen společenská. Pan prezident byl na setkání velmi dobře připraven, před cestou si nastudoval o našem kraji zásadní informace z různých oblastí.

 Na začátku se pochvalně vyjádřil o práci starostů obecně. Nezapomenul podotknout, že jsme pod nejvyšší kontrolou našich spoluobčanů a jsme nuceni i z tohoto důvodu pracovat co nejlépe. Porovnal nás s Parlamentem ČR, kde tomu takto není. Pochválil i hospodaření Pardubického kraje. Následovaly dotazy starostů, na základě kterých se slíbil k některým těžko řešitelným záležitostem přimluvit u ministrů. Jednalo se například zesplavnění části Labe, silniční obchvat lázní Bohdaneč a mluvilo se v této souvislosti i o Vysokém Mýtu, kde silnice č. I/35 prochází rovněž téměř centrem města. Z debaty vyplynulo, že vedení kraje si je těchto nedostatků vědomo, ale v případě silnic první třídy nemá kompetence ani finanční možnosti k řešení situace.

Pan prezident kladně vyzdvihl i nízkou míru nezaměstnanosti v kraji a byl informován rovněž o Hlinsku, které se tomuto průměru neblaze vymyká. Proto toto město chce navštívit. V dalších dnech si prohlédne i jiná města, kde se také seznámí s jejich potřebami.

Nejsem voličkou Miloše Zemana. S některými jeho názory a výroky nemohu souhlasit. Jeho návštěva našeho kraje však má velký význam. Pan prezident se dozví o bolestech a bolístkách, které se dají těžko z našich finančních zdrojů řešit. Jeho slovo u ministrů má větší váhu, než požadavky starostů byť k důležitým věcem. Co uvidí na vlastní oči, to může lépe zhodnotit a podporovat. Lze si jen přát, ať jeho sliby nezapadnou do propadliště dějin.                                                                  Hana Štěpánová, starostka Morašic